Funksjonærliste Hardanger Friidrettsfestival pr. fredag 17..juni

Laurdag 18. juni 
Stemneleiar              Knut Øystein Fosse 
Sekretæriat              Knut Øystein Fosse, Svein Rosseland, Ingrid Oma, Mette Lammedal,  
                             Per Arne Berge, Laila Nesse Rosseland 
Speaker                     Hans Arne Børsheim, Linn Karin Børsheim 

 
Løp 

Tidtaking                   Tor Henrik Fosse, Rune Jørgen Sundfjord 

Starting                      Johan Holstad, Svein Ove Duesund 

Startordnar                Arthur Lillefosse 

Rundeteljar ringing Johannes Skogseide Børsheim 

Måldommarar            Herleif Tveit (sjef), Nils Arne Milje, Arvid Tangerås, Oddvar Skogasel,  
                               Nils Ove Berge 

Svingdommarar 800m Per Hjartnes, Arne Gjerstad, Bård Oma,, Kåre LIllfosse Atle Berge,
                               Audun Tangerås, Ole Gjerde
 

Tresteg 
Skrivar, opprop         Lars Audun Ljones 
Dommar                      Olav Sletvold 

Planke, plastilin         Dan Wilhelmsen 
Målar inne                   Gunnar Mundheim 
Målar ute                     Kjell Egil Berge         
Vindmålar                    Anders Oma         

Raking                       Håvard Sørnes         

Tavlebrukar               Frode Espeland     
 
Lengde  
Skrivar, opprop         Siv Øygard 
Dommar                   Anny Kvithyll            
Målar inne                  Vegard Olai Vestbø 
Målar ute                    Erik Johansen 
Raking                         Ketil Karlsen

Tavlebrukar               Øystein Hoff         
           
 
 

 

 

 

Høgde 
Skrivar og dommar    Hallstein Viken 
Flagg                              Johannes Bjørke 
List                                  Simen Lillefosse, Svein Birkenes 

Tavlebrukar                 Are Rogdaberg 

 
Kule 
Skrivar og dommar     Vigdis Håland 

Måling inne                  Jan Øyvind Skogvoll     
Måling ute                      Bjørn Hammer 

Tavlebrukar                 Knut Olav Svåsand 
Bere kula attende        Jostein Berge 
 
Diskos 

Skrivar og dommar    Lars Måge 
Måling inne                   John Olav Måge 

Måling ute                     Asbjørn Sangolt 
Nedslagsmarkør        Kjetil Eliassen
Tavlebrukar                 Lars Tveitnes
Bære diskos attende  Ove Måge 
 
Premieutdeling        Karl Erik Berge  

 

 

 

Sundag 19 . juni 

Stemneleiar                 Knut Øystein Fosse 
Sekretæriat                 Knut Øystein Fosse, Solveig Norheim, Ingrid Oma, Mette Lammedal,  
                                Per Arne Berge, Laila Nesse Rosseland 
Speaker                        Hans Arne Børsheim, Linn Karin Børsheim 

 
 
Løp 
Tidtaking                     Tor Henrik Fosse, Rune Jørgen Sundfjord, Øystein Hoff 

Starting                        Johan Holstad, Tor Henrik / Rune Jørgen Sundfjord 

Startordnar               Hallstein Viken 

Rundeteljing, ringing  Arthur Lillefosse, Johannes Skogseide Børsheim 
Måldommarar             Svein Rosseland (sjef), Hallstein Viken, Knut Olav Svåsand, Are
                                 Rogdaberg, Anders Oma, 
Svingdm. 200m, 400m Nils Ove Berge, Gunnar Mundheim, Ove Måge, Dan Wilhelmsen,
                                Kåre Lillefosse, Ole Oddgeir Bergheim 

 
Lengde   
Skrivar, opprop          Herleif Tveit 
Dommar                      Lars Audun Ljones              
Planke, plastilin          Samuel Børsheim 
Målar inne                   Jan Øyvind Skogvoll 
Målar ute                     John Olav Måge 
Raking                        Frode Espeland         
Vindmålar                  Ole Gjerde

Tavlebrukar                 Jostein Berge 
 
 

 
  
Lengde 
Skrivar, opprop          Svein Ove Duesund 
Dommar                      Vigdis Håland 
Målar inne                   Asbjørn Sangolt        

Målar ute                     Kjetil Eliassen
Raking                         Bjørn Hammer          
Vindmålar                    Arne Gjerstad     

Tavlebrukar               Johannes Bjørke          
          
 
Kule 
Skrivar og dommar    Siv Øygard 
Målband inne               Svein Birkenes             
Måling ute                   Ketil Karlsen 

Bringe kula attende   Kjell Egil Berge 
Tavlebrukar                  Erik Johansen      

 
Spyd 

Skrivar og dommar    Olav Sletvold      
Målband inne               Karl Erik Bergel 
Måling inne                   Vegard Olai Vestbø          

Måling ute                     Bård Oma 
Dommar ute                Lars Måge 
Nedslagsmarkør         Lars Tveitnes 

Bringe spydet attende Simen Lillfosse 
Tavlebrukar                  Arvid Tangerås         
 
Høgde 
Skrivar og dommar    Øyvind Fredheim       

List                                   X, Per Hjartnes    
Flagg                             Anny Kvithyll
Tavlebrukar                   Nils Arne Milje 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift